Скайникс
 • Софтуер по поръчка

  Софтуер по поръчка

  - Разработка на десктоп потребителски приложения
  - Разработка на клиент-сървър приложения
  - Разработка на Web-базирани приложения
  - Цялостна интеграция на бизнес приложенията в организацията
  - Ре-инженеринг на софтуерни системи
  - Непрекъсната поддръжка и предложения за оптимизация
  - Разработка на софтуерни модули за управление на контролери SCADA системи

Софтуер по поръчка

Характерна черта за всяка съвременна компания е използването на модерни софтуерни решения. На пазара се предлага огромно количество готов софтуер. Наред с огромния брой предимства, тези софтуерни продукти имат един сериозен недостатък – принуждават бизнеса ви да бъде пригоден към тях, а не обратно. В крайна сметка дадения софтуер налага множество промени в организацията на работата, които обикновено влошават резултатите.
Когато вашата дейност е специфична и стандартните софтуерни решения не могат да изпълнят Вашите изисквания - Вие се нуждаете от поръчков софтуер разработен специално за Вас. Като наш клиент Вие ще получите от нас именно софтуера от който се нуждаете.
Нашата цел е създаването на бързи и надеждни приложения за кратки срокове, удовлетворяващи потребностите и изискванията на клиента. Постигаме това, чрез натрупания дългогодишен опит и екипна работа в процеса на проектиране, разработване и тестване на софтуер.
Усилията ни са насочени към създаване на качествени решения, които да се ползват интуитивно и с лекота от експерти в различни сфери, а не само от ИТ специалисти. Технологиите, които ползваме за разработката на софтуер осигуряват гъвкавост и възможности за бъдещо развитие на приложенията.

Основните услуги, които Скайникс ЕООД предоставя в областта на софтуерната разработка са:


Как Работим

Създаването на един софтуерен продукт е дълъг и сложен процес, съдържащ в себе си известна доза риск, поради което изисква сериозно планиране. Планът за разработване на софтуер включва оценка на проекта, реално писане на код, непредвидени изисквания от клиента и разбира се риск за неочаквани промени, нови потребности на бизнеса, създаване на прототипи на програмите и като цяло контрол върху изпълнението на проекта.
Доброто и правилно планиране дава сигурност, че проектът няма да се отклони от крайната цел, докато клиентът ще изясни за себе си от какво точно се нуждае, както и постоянно ще бъде в течение на напредъка по него.


Етапи в разработката на поръчков софтуер:

 1. Запознаване с Клиента

  След като получим запитване и първоначална информация за Вашият проект, ние формираме малък екип, който подготвя безплатно документи с кръга от възможности за Вас. Ние оглеждаме базисно насоките на проекта, включващи избор на най-подходяща технология за него, както и най-обща оценка на необходимото за разработка време.

 2. Проектиране

  По време на този етап от работата екипът подготвя функционална спецификация, начертава процеса на работа, приготвя план за изпълнение на проекта, оценка на софтуера както в пари,така етапите на предаване на проекта според завършеността му. Избират се решения, които отговарят на целите на проекта, като на този етап се влага значително творчество. Крайният резултат трябва да бъде ефективен дизайн на проект, който със сигурност да взема предвид всички параметри. Етапът завършва с подписване на договор.

 3. Дизайн и Разработка

  Нашият екип осъществява разработката на софтуера (код и документация). Нашият процес на разработка е интерактивен. Това означава, че клиентите следят напредъка по проекта постоянно, което означава че в края на проекта няма да бъдат изправени пред неочаквани резултати от разработката.

 4. Тестване

  В този етап тестването е предназначено за завършените компоненти на системата. Тестването набляга на използването на системата в реални външни условия. Екипът набляга отстраняването и подреждането по важност на откритите програмни грешки и подготвя приложението за предаването му на клиента. След множество взискателни тестове ние предаване готовият софтуер на клиента.

 5. Доставка и Поддръжка

  Екипът на Скайникс ЕООД събира отделните компоненти на приложението, инсталира я на посочени от клиента устройства, оказва съдействие за работа със софтуера, където е необходимо и в крайна сметка получава финалното одобрение на клиента за проекта. Клиентът получава не просто програма, той получава Решение. Екипът, осъществил разработката на софтуера продължава неговата поддръжка и след инсталирането, включена в гаранцията, която ви даваме за разработеният от нас продукт.


Процес на изработка на Софтуер по поръчка:


Изпратете ни запитване с кратко описание на проекта или спецификация и ние ще ви предложим оферта.