Скайникс
 • Технологичните умения и области

  Технологичните умения и области, изграждащи основите на услугите на Скайникс ЕООД

  - Sun Java 2 Enterprise Edition
  - Microsoft - .NET, ASP.NET, C#
  - Web програмиране – PHP, XML, HTML, PERL, jQuery, ASP.NET,ADO.NET
  - HTML, XHTML, CSS, HTML5, CSS3, JavaScript и JQuery, SEO, Web Standards
  - AdobePhotoshop, Illustrator, Fireworks & Flash, InDesign
  - iOS, Android, RIM, Windows MobileL
  - MS SQL Server 2000/2005/2008, My SQL 4/5, PostgreSQL, SQLite

Sun Java 2 Enterprise Edition (J2EE)

Знанията по Java (език за програмиране) са задължителни сред служителите на Скайникс ЕООД. JavaEE платформата се използва в по-голяма част от проектите в Скайникс в различни области. Специалистите в Скайникс използват широк набор от технологии, част от JavaEE платформата, като:

 • Java език за програмиране
 • Remote Method Invocation (RMI)
 • Java Server Faces (JSF)
 • Java Database Connectivity (JDBC)
 • Java Naming and Directory Interface (JNDI)
 • Enterprise Java Beans (EJB), всички видове бийнове, без и с поддръжка на състояниеJava Server Faces (JSF)
 • Java Message Service (JMS)
 • Java Management Extensions (JMX)
 • Java Native Interface (JNI)
 • Java API for XML Processing (JAXP)
 • Java API for XML Messaging (JAXM)
 • Java API for XML-based RPC (JAX-RPC)
 • Java Architecture for XML Binding (JAXB)
 • SOAP with Attachments API for Java (SAAJ)
 • Java Secure Socket Extension (JSSE)
 • Java Cryptography Extension (JCE)
 • Java Server Pages (JSP)
 • Java Connector Architecture (JCA)

Microsoft

 • .NET
 • ASP.NET
 • C#

Web програмиране

 • PHP
 • HTML
 • PERL
 • ADO.NET
 • XML
 • jQuery
 • ASP.NET
 • JavaScript

Front end разработчици

 • Web Standards
 • HTML
 • XHTML
 • CSS
 • HTML5
 • CSS3
 • SEO
 • JavaScript и JQuery

Уеб дизайнери

 • AdobePhotoshop
 • Illustrator
 • Fireworks & Flash
 • InDesign

PHP/MySQL разработчици

 • PHP
 • PEAR
 • SMARTY
 • Frameworks
 • JSON
 • AJAX
 • XML
 • XHTML
 • MySQL
 • CSS и JavaScript

Разработчици на бази данни

 • PostgreSQL
 • SQLite
 • My SQL 4/5
 • MS SQL Server 2000/2005/2008

Разработчици на мобилни приложения

 • iOS
 • Android
 • RIM
 • Windows Mobile

Обезпечаване на качеството

Тестване на продукти и единици, за да се открият дефекти. План за подобряване и стабилизиране на приложенията и свързаните процеси.